வேகமாக உயரும் இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி!

Latest News

அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி சடுதியாக அதிகரித்துள்ளது.

கொள்முதல் விலை ரூபா 334.50 ரூபாவாகவும் விற்பனை விலை ரூபா 348.03 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி, 2022 மே 4 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் ஒரு டொலருக்கு நிகரான ரூபாவின் பெறுமதி 334.50 ரூபாவுக்கு வந்துள்ளமை இதுவே முதன்முறையென்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *