உறங்குவதற்கு முன்பு இதை செய்யுங்கள் முகத்தில் ஏற்படும் பாரிய மாற்றம்

உறங்குவதற்கு முன்பு இதை செய்யுங்கள் முகத்தில் ஏற்படும் பாரிய மாற்றம் முகம் சம்பந்தமாக நாம் எதை பயன்படுத்துவதாக இருந்தாலும், நல்ல தரமானதாக இருக்க வேண்டும். அப்படி தரமானதை பயன்படுத்துவது என்றால் அது அதிக விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் அந்த…

தினமும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவதால் நம் வாழ்வில் ஏட்படும் அட்புதமான மாற்றங்கள்

தினமும் ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டால், மருத்துவரிடமே செல்ல வேண்டாம் என்ற கருத்தை அனைவருமே கேள்வி பட்டிருப்போம். ஏனெனில் ஆப்பிளில் அந்த அளவில் வைட்டமின்கள், புரோட்டீன்கள் என்று உடலுக்கு வேண்டிய சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. அத்தகைய சத்துக்கள் உடலை வலுவோடு வைப்பதுடன், எந்த நோயும்…